mga leksyon sa unang siyam na araw ng taon

Ilang araw pa lang ng Enero ang nakakalipas, pero si Lord, ang lupit na ng pagpipitpit at pagpupunong ginagawa sa akin. Iba talaga Siya, e. Nung isang gabi lang, pinaalala Niya sa akin sa Isaiah 55:8-9:

For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways, declares the Lord.
For as the heavens are higher than the earth,
so are my ways higher than your ways
and my thoughts than your thoughts.

So eto ang ilan sa mga paalala/pagyanig/pagpupukpok Niya sa akin nitong mga nakaraang araw:

January 1: Bagong taon, bagong mga pagpapala mula sa Kanya. At hindi pera o mga bagay na materyal, ha? Napakagandang namnamin ang Lamentations 3:22-24 — 

But this I call to mind,
and therefore I have hope:
The steadfast love of the Lord never ceases;
his mercies never come to an end;
they are new every morning;
great is your faithfulness.
“The Lord is my portion,” says my soul,
“therefore I will hope in him.”

Ang totoo ay napakaraming pagdurusang pinagdaraanan ng taong sumulat ng mga salitang ito. Kaya nga “lamentations,” kasi nananaghoy talaga siya e. Pero sa kalagitnaan nun, inalala niya ang katotohanan tungkol sa pag-asang mayroon siya dahil sa Panginoon. Dahil in the final analysis, yan ang tunay na pagpapala: Ang makilala at makasama ang Panginoon sa ating buhay.

January 2-4: Wala talagang pleasures at materyal na regalong tutumbas sa oras na kasama ang mga mahal sa buhay, ang mga kaibigan at ang Panginoon.

January 4: The battle is the Lord’s. Malupit na ehemplo itong si Jehoshapat (2 Chronicles 20). Pag may atake ang kaaway, pag may parating na sakuna, ano ang una-una mong gagawin? Eto ang ilan sa mga winika ni Jehoshapat sa Panginoon (dahil pananalangin ang una niyang ginawa):

For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you.

January 5: Isang tunay na pribilehiyo ang makapanalangin sa Panginoon.

January 6: You have to walk by the Spirit to overflow with the Spirit and to manifest the fruit of the Spirit. You cannot give what you cannot have! Si Philip (Acts 6 & 8) overflowing with the Spirit, kaya ganun na lang ang joy na nag-uumapaw mula sa kanya patungo sa iba.

January 7: Ang tunay na pag-aayuno —

“Is not this the fast that I choose:
to loose the bonds of wickedness,
to undo the straps of the yoke,
to let the oppressed go free,
and to break every yoke?
Is it not to share your bread with the hungry
and bring the homeless poor into your house;
when you see the naked, to cover him,
and not to hide yourself from your own flesh?
Then shall your light break forth like the dawn,
and your healing shall spring up speedily;
your righteousness shall go before you;
the glory of the Lord shall be your rear guard.
Then you shall call, and the Lord will answer;
you shall cry, and he will say, ‘Here I am.’
If you take away the yoke from your midst,
the pointing of the finger, and speaking wickedness,
if you pour yourself out for the hungry
and satisfy the desire of the afflicted,
then shall your light rise in the darkness
and your gloom be as the noonday.

Di na kailangang ipaliwanag itong Isaiah 58. Sino ba ang hindi mayayanig sa mga salitang ito? Ang mas mabigat na tanong, ano ang gagawin ko sa mga salitang ito?

January 8: Walang pinipili ang Panginoon. Si Hesus ay nagkatawang-tao, naghirap, namatay at nabuhay muli para sa ating lahat! Yes, kasama ang mga pulitiko, mga kriminal at pati mga kaaway mo. Sabi nga sa 1 Timothy 2:1-6 —

First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time.

January 9: Sa bawat sandali, bilang mga indibidwal at bilang mag-asawa, kailangang-kailangan namin ng aking kabiyak ang walang-puknat na pagsandig sa grasya ng Panginoon. 

Unang siyam na araw pa lang ito, pero hindi na magkasya sa maliit kong isipan ang mga leksyon.

Excited na ako sa mga susunod pang mga araw.

Advertisements

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s